Priemerný Slovák vyhodí ročne až pol tony odpadu.

A čo vy?

Hovorme bez obalu
aj o tom, že:

Žijeme v dobe, ktorú charakterizuje slovo VIAC. Chceme všetko lepšie, krajšie, novšie, drahšie. Zero waste je filozofia, ktorá hovorí aj o striedmosti a zodpovednom užívaní si života. Nemusíme sa stať mníchmi, ktorí takmer nič materiálne nepotrebujú a celý život sa „pôstia“. 

Stačí sa poobzerať okolo seba a začať malými krokmi – kupovať to čo naozaj potrebujeme, jesť zdravšie, zredukovať obaly, igelitové vrecká či tašky a prerábať veci, ktoré by inak skončili v koši.

Základom je všímať si svet okolo nás aj možnosti, ktoré nám eko, green či zero waste filozofia ponúkajú. 

Každý môžeme prispieť svojím málom: vyzbieraním vreca odpadu v lese, správnou recykláciou odpadu, či edukáciou našich starkých, že triedenie fakt má zmysel. 

To, ako sa správam práve JA môže inšpirovať mnohých.

Rozmýšľajme nad tým či potrebujeme mať všetkého viac, ale aj nad tým, z čoho sú veci, ktoré si kupujeme vyrobené a kde skončia, keď ich už nebudeme potrebovať. 

A môžeme ísť aj ďalej: ako a kde tie veci vznikli? Dostali tí, čo ich vyrobili férovú odmenu? Ide o globálnu masovú produkciu s cieľom maximalizácie zisku alebo o lokálnu udržateľnú výrobu?  

Koľko odpadu vyprodukujeme
a čo s tým vieme robiť

10 tipov ako vo firmách menej plytvať odpadom

Ako v praxi využiť upcycling na výrobu cool vecí?

Chceme menej odpadu.
Ako na to?

Zero waste filozofia

Zero waste nemusí byť len klišé – cieľ produkovať nula odpadu je veľmi ambiciózny a pre väčšinu ľudí žiaľ nereálny. Ide o však o filozofiu a konkrétne veci, ktoré môžeme v našom živote zmeniť tak, aby sme odpadu produkovali menej.

Majme doma menej vecí

Žijeme v ére, ktorú vystihuje slovíčko VIAC. Koľko vecí, ktoré si kupujeme však aj nevyhnutne potrebujeme?  

Jedným z dnešných trendov v interiérovom dizajne je minimalizmus – mať doma čo najmenej vecí. Uľahčuje to upratovanie a je to ekologické.

Vyhnime sa igelitovým vreckám a plastovým fľaškám​

Sú veľkou záťažou pre našu planétu, preto je lepšie zvoliť dostupné alternatívy. Môžeme si napríklad nosiť do obchodov svoju tašku z prírodného materiálu.

Nemusíme mať všetko nové

Takmer každý z nás má v skriniach hromadu oblečenia. A pravidelne využívame koľko? Možno 20? Či 30%?

Krásne to vidieť na detskom oblečení: ak deťom počas rastu kupujeme stále nové a nové oblečenie a topánky, doslova hromadíme desiatky kíl textilu, ktorý zväčša pochádza z masovej, globálnej produkcie.

Ideálnym riešením je podporovať udržateľnú módu a kupovať si upcyclované kúsky či vyberať si oblečenie v second handoch.

Obmedzme plasty z jedál a z nápojov

Neskoré raňajky z fast foodu, obedová donáška, kávička v plaste do ruky, voda z dávkovača vo vždy novom plastovom pohári. 

Je toho milión čo môžeme zmeniť. 

Čo tak začať tým, že si raz dvakrát do týždňa donesieme jedlo do roboty, označíme si v práci pohár, z ktorého budeme pravidelne piť a miesto nezdravých bublinkových nápojov v plaste si urobíme napríklad skvelú šťavu z lokálneho slovenského sirupu?

Znížme množstvo elektronického odpadu

Nový mobil, nové smart hodinky, nový notebook? 

Veď to potrebujem! 

Elektrospotrebiče obsahujú mnohé nebezpečné látky, ako je ortuť, olovo, kadmium a ďalšie, ale tiež veľké množstvo recyklovateľných a využiteľných materiálov ako napríklad hliník. 

Preto je dôležité všetky elektrospotrebiče dôkladne triediť a následne ekologicky likvidovať. Keď sa už „musíme“ zbaviť elektroniky, ktorá je stále funkčná, porozmýšľajme, či nie je niekto kto sa poteší, keď mu ju darujeme… 

Separujme

Jasné, separovenie nie je vždy easy. 

Často býva, najmä mimo veľkých miest, problém s nádobami na odpad či s veľkými intervalmi vývozu triedeného odpadu. 

Ak však zredukujeme svoju celkovú odpadovú stopu, bude sa nám aj jednoduchšie a pohodlnejšie triediť. 

Je úplne ok požadovať aj od svojej obce či mesta viac nádob na triedenie, ktoré nám budú separovanie uľahčovať. 

Nebojme sa kompostovania

Je množstvo praktických kompostérov, ktoré si môžeme dať do domácnosti. Z mnohých sú dnes už dizajnové kúsky.  

Dnešné riešenia kompostu pre interiér si dokážu poradiť aj so zápachom. Kompost môžeme využiť napríklad aj v komunitných záhradách, ktoré krásne ladia z filozofiou zero waste. 

Vyskúšajme upcycling

Ide o tvorbu nových produktov zo starých vecí a materiálov. Tieto veci by často skončili v koši – miesto nich vznikajú často skvelé a štýlové módne kúsky či dokonca umelecké diela. 

Upcycling sa využíva dokonca aj v stavebníctve či v architektúre. 

Vieme to vyskúšať aj doma: palety, vešiaky, či drevo ponúkajú stovky možností na kreatívne využitie v domácnosti. 

O projekte

Názov projektu: Dá sa to aj bez odpadu

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je zmeniť pohľad cieľovej skupiny na predchádzanie vzniku odpadov a spôsoby recyklovania a spracovania odpadov.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: (04/2022 – 12/2022)

Súvisiace odkazy:  www.op-kzp.sk
www.sazp.skwww.minv.skwww.siea.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk

Popis projektu:
Najlepší odpad je ten, čo nevznikne. Odpady sa nachádzajú všade okolo nás a ich tvorba nás sprevádza pri každej činnosti. Žijeme v spoločnosti, ktorú charakterizuje slovo VIAC – viac vyrábame, viac spotrebujeme, viac plytváme a vytvárame viac odpadov. Cieľom projektu je zmeniť pohľad cieľovej skupiny na predchádzanie vzniku odpadov a spôsoby recyklovania a spracovania odpadov. Žiadateľ v rámci projektu bude realizovať informačné workshopy ako zážitkové aktivity environmentálnej výchovy v oblasti predchádzania vzniku odpadov – ZERO WASTE a zhodnocovania odpadov – UPCYCLING. Okrem workshopov sa cieľ projektu dosiahne prípravou videí, ktoré budú pripravené v spolupráci s „influencermi“, aby sa zabezpečil čo najväčší dopad na cieľovú skupinu. Cieľové skupiny predstavujú dospelí, najmä mladí dospelí, deti, domácnosti. Žiadateľ chce realizáciou projektu informovať cieľové skupiny o predchádzaní vzniku odpadu, triedení odpadu a znovu použití odpadu. Správne nastavené informačné aktivity prispejú k tomu, že cieľová skupina bude prechádzať  vzniku odpadu, bude správne triediť odpad a bude vedieť, ako sa dá odpad znovu použiť.

Žiadateľ realizáciou aktivít dosiahne merateľné ukazovatele:
Počet osôb zapojených do informačných aktivít: 500  320 osôb.
Počet zrealizovaných informačných aktivít: 25

Výška NFP: 195 291,61 Eur

Projekt a kampaň

Projekt realizuje občianske združenie NQ,L point v rámci podpory informovania v oblasti ochrany životného prostredia.
Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Na projekte sa úzko podiela aj bratislavská metstká pláž Tyršák, ktorá má ekológiu v DNA a funguje na pricípe Zero waste od začiatku – všetok bio odpad kompostuje a venuje sa eko edukácii.
Súčasťou projetku je kampaň, ktorej hlavnou tvárou je známa influencerka Andrea Zahurancová. Počas trvania projektu hovormebezobalu sa bude môcť verejnosť zúčastniť aj série workshopov na pláži Tyršák.

Mechanizmus projektu:
Do projektu sa môže zapojiť každý kto sa zaujíma o udržateľnejší prístup k tvorbe a zaobchádzaniu s odpadom – chceme motivovať ľudí produkovať menej odpadu a šíriť myšlienky spojené s redukciou odpadu.
Verejnosť sa môže do projektu zapojiť sledovaním aktivít projektu, zdieľaním obsahu či návštevou workshopov.

Cieľ

Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o udržateľnejšom prístupe k tvorbe a zaobchádzaniu s odpadom – tak, aby sme motivovali ľudí produkovať menej odpadu.
Širšej verejnosti predstavíme filozofiu Zero waste a jej princípy.

O nás

Občianske združenie NQ,L point združuje členov s viacerými záujmami v oblasti vzdelávania a ochrany životného prostredia.
OZ bolo založené v decembri 2016 a jeho cieľom je:

– Združovanie občanov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji kultúrno-spoločenského života

– Rozvoj a zveľaďovanie verejného priestoru a urbanizovaného územia.

– Školiaca a vzdelávacia činnosť

– Prezentácia, propagácia a publicita umenia, kultúrnych a spoločenských tradičných a súčasných hodnôt

– Podporovanie a podnikateľských a iných aktivít zlepšujúcich kvalitu života a ochranu životného prostredia.